SESSIÓ 1: JOYSTICK DE PARELLS I SENARS

SESSIÓ 2: EL MOLÍ DEL ZERO I LES DESENES

SESSIÓ 3: FLOR ROBÒTICA QUE RODA

SESSIÓ 4: ABELLES CALCULADORES

SESSIÓ 5: DESENES D'ABELLES